Uzavření železničního přejezdu 2.5. - 7.6.2022

21.3.2022

„Společnost Černošice", založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)",

zmiňuje, že v rámci stavebních prací bude rekonstruován při uzavírce automobilového provozu v termínu 2.5. - 7.6.2022 přejezd ve Velké Chuchli. Práce se budou týkat rovněž budování šikmého přechodu pro pěší z ulice Starochuchelská do prostoru autobusové zastávky v ul. Radotínská.

Uzavření přejezdu pro chodce:
2.5. - 7.5. zcela uzavřen
18.5. - 20.5. 8:00 - 18:00 hod.
27.5. - 29.5. 8:00 - 18:00 hod.
4.6. - 7.6. 8:00 - 18:00 hod.

Objízdná trasa pro automobilovou dopravu:
Směr k ZŠ Charlotty Masarykové:
Dostihová, Strakonická, D0, ul. K Barrandovu, Slivenec, K Homolce, V Dolích
a Starochuchelská
Směr závodiště:
Starochuchelská, V Dolích, K Homolce, Slivenec, ul. K Barrandovu, D0, Strakonická
a Mezichuchelská.

Zajištění náhradní autobusové dopravy pro žáky ZŠ:
RANNÍ SPOJ - v termínu 2.5. - 6.5.2022: odjezd ranního autobusu v 7:35 h ze zastávky Malá Chuchle směr Dostihová, 7:40 h ze zastávky v ulici Dostihová od křižovatky s ulicí Mezichuchelskou, v návaznosti na příjezdu školního spoje ze Zbraslavi.
ODPOLEDNÍ SPOJ - v termínu 2. - 6.5.: odjezd odpoledních spojů ve 13:15 h a 14:00 h (orientačně na základě provozu) z náměstí Omladiny do zastávek: Nádraží Radotín, Zahradnictví a Nádraží Velká Chuchle, dále v Malé Chuchli zhruba v Paroplavební / Zbraslavské.
18.5. - 20.5., 27.5., 6.6. - 7.6.2022 ranní spoj nebude nasazen, děti mohou přejít přes přejezd do 8:00 h a v odpoledních hodinách pod dozorem pedagoga, který bude zajištěn, v časech 13:15 h - 13:35 h a 14:00 - 14:25 h.

Jízdní řád náhradní autobusové linky X172 zde.

Omezení provozu v ul. Radotínská
V termínu 2.5. - 7.6. dojde zároveň k omezení jednoho pruhu v ulici Radotínská od přejezdu ve Velké Chuchli cca 200 m směrem do Radotína, čímž dojde k zjednosměrnění komunikace, průjezdné pouze ve směru z Radotína do Prahy.

Další informace budou průběžně doplňovány.

logo

Oznámení uzavření přejezdu