Výsledky prezidentských voleb 2023

16.1.2023

Prezidentem ČR je Petr Pavel.

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Hlavní město Praha, Obec: Praha-Velká Chuchle, Obec Praha-Velká Chuchle - souhrnné informace
Okrsky           Voliči v sezn.  Vyd. obálky Voleb. účast v % Odevzd. obálky Platné hlasy  % plat.hl.
počet zprac. v %
3         3     100,00   1 828            1 382              75,60 1 382             1 371          99,20
3         3     100,00   1 819            1 399              76.91 1 399             1 392          99,50

Obec Praha-Velká Chuchle
Kandidát                                      Politická příslušnost    1. kolo           2. kolo       
číslo příjmení, jméno, tituly                                             hlasy    %     hlasy   %
1       Fischer Pavel                                  BEZPP             129   9,40      -       -
2       Bašta Jaroslav                                SPD                 38     2,77      -       -
+4     Pavel Petr Ing. M.A.                        BEZPP           796   58,05    1 143  82,11
5       Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc.        BEZPP            9     0,65       -      -
6       Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D.  BEZPP          158   11,52     -       -
+7     Babiš Andrej Ing.                               ANO               198    14,44    249   17,88
8       Diviš Karel PhDr.                                   BEZPP         7     0,51       -       -
9       Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.              MHS            36     2,62      -       -

Zdroj: www.volby.cz

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Volby Praha-Velká Chuchle