rok 2009

Usnesení č. 10/2009 ze dne 21.12.2009

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 10/2009

z 10. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 21.12.2009

Zastupitelstvo městské části

10/0 schvaluje
termín dalšího jednání ZMČ na 18.1.2010
návrh programu jednání

10/1 schvaluje
rozpočtové úpravy za 12/2009 /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 9/2009/

Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 4.1.2010

10/2 schvaluje
rozdělení odměn členům...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 9/2009 ze dne 30.11.2009

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 9/2009

z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 30.11.2009

Zastupitelstvo městské části
9/0 schvaluje
návrh programu jednání

9/1 bere na vědomí
informace starosty

9/2 schvaluje
rozpočtové úpravy za 11/2009 /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 9/2009/
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 4.12.2009


9/3 schvaluje
odměny pro ředitelky MŠ a ZŠ dle návrhů /...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 8/2009 ze dne 26.10.2009

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í   č. 8/2009

z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne  26.10.2009

Zastupitelstvo městské části

8/0 schvaluje
návrh  programu jednání

8/1 bere na vědomí
informace starosty

8/2 schvaluje,
aby doložky ke smlouvám ve smyslu § 43 zákona o hl. m. Praze podepisoval Zdeněk Vlasák.

Úkol: Zdeněk Vlasák
Termín: průběžně

8/3 schvaluje
p. Janu...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 7/2009 ze dne 21.9.2009

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 7/2009
ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 21.9.2009

Zastupitelstvo městské části
7/1 schvaluje,
aby se stal nový člen ZMČ pan Zdeněk Vlasák, kooptovaný do ZMČ po odstoupení pana Václava Vlasáka dne 17.9.2009, předsedou výboru majetku a členem likvidační komise. Úkol: starosta Termín: ihned

7/1a neschvaluje,
aby paní Vokurková pořizovala videozáznam z jednání ZMČ.
Úkol:...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 6/2009 ze dne 29.6.2009

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 6/2009
z 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 29.6. 2009

Zastupitelstvo městské části
6/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

6/1 bere na vědomí
informace starosty

6/2 schvaluje
rozpočtové úpravy za 6/2009 – viz. příloha č.2 usnesení 6/2009. Úkol: Ing. Svobodová
Termín: ihned

6/3 schvaluje
návrh požadavků pro střednědobý investiční rozpočtový výhled...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 5/2009 ze dne 25.5.2009

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č. 5/2009
z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 25.5.2009

Zastupitelstvo městské části

5/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

5/1 bere na vědomí
informace starosty

5/2 schvaluje
příspěvek na činnost na rok 2009 pro SK Čechoslovan Chuchle ve výši 5000,- Kč.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín : do 15.5.2009

5/3 schvaluje
příspěvek na...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 4/2009 ze dne 27.4.2009

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 4/2009
ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 27.4.2009

Zastupitelstvo městské části
4/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

4/1 schvaluje
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 3/2009

4/2 bere na vědomí
informace starosty dle bodu 2 zápisu

4/3 schvaluje
závěrečný účet hl. m. Prahy za rok 2008 .
Úkol: Ing. Svobodová-dopis na MHMP
Termín: do...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 3/2009 ze dne 30.3.2009

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 3/2009
ze 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 30.3.2009

Zastupitelstvo městské části
3/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

3/1 schvaluje
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 3/2009 včetně připomínek pana Vokurky a přílohy (viz Příloha č. 1 usnesení ZMČ 3/09)

3/2 bere na vědomí
závěrečnou zprávu kontrolní skupiny MHMP o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Velká...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 2/2009 ze dne 23.2.2009

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 2/2009
ze 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 23.2.2009

Zastupitelstvo městské části
2/0 schvaluje
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 13/2008 program zasedání ZMČ

2/1 schvaluje
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 1/2009 – 2. část

2/2 bere na vědomí
informace starosty dle bodu 2 zápisu

2/3 bere na vědomí
informaci tajemnice o jednání na MHMP...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 1/2009 ze dne 9.2.2009 2. část

Počet komentářů: 0

2. část usnesení č. 1/2009
z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 9.2.2009

Zastupitelstvo městské části
1/0 schvaluje
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 1/2009 – l. část program zasedání ZMČ – pokračování bodů, nedořešených 26.1.2009 bere na vědomí informaci starosty ohledně masopustního průvodu a žádost o pozitivní přístup při projednávání všech záležitostí.

1/18 schvaluje
Dodatek č. 2 k...

Zobrazit celý text
Stránkování:
  • 1
  • 2
Archív článků