rok 2008

Usnesení č. 13/2008 ze dne 29.12.2008

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 13/2008 ze 13. zasedání
Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 29.12.2008

Zastupitelstvo městské části
13/0 schvaluje
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 10/2008, 11/2008, 12/2008 program zasedání ZMČ

13/1 bere na vědomí
informace starosty o probíhajících i ukončených stavebních činnostech

13/2 schvaluje
zaslání otevřeného dopisu spol. ROPID a.s. v souvislosti s naprosto...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 12/2008 ze dne 9.12.2008

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 12/2008
z 12. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 9.12.2008

Zastupitelstvo městské části
12/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

12/1 schvaluje
návrh změny ÚP : v Malé Chuchli v části zastavěných pozemků parcel č. 185/2 a 185/5 změnit chybně uvedenou nelesní zeleň (ZN) na obytnou (OB) do velikosti zastavěné plochy.
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínky
Termín: do...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 11/2008 ze dne 24.11.2008

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 11/2008
z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 24.11.2008

Zastupitelstvo městské části
11/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

11/1 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru rozpočtové úpravy 11/ 2008 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle
do příjmové části rozpočtu
+ 5 000 000,- příjem prostř.na ZBÚ z FRR
+ 8 100,- pojistné plnění za opravu chodníku na nám.Omladiny...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 10/2008 ze dne 19.11.2008

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č.10/2008
z 10. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 19.11.2008

Zastupitelstvo městské části
10/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 9/2008 a připomínku Mgr. Hromádky

10/1 schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovitosti mezi MČ Praha – Velká Chuchle a spol. FEMAT, spol. s r.o., Kazínská 8, Praha 5. Jedná se o tyto...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 9/2008 ze dne 29.10.2008

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í   č. 9/2008
z 9. zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha – Velká Chuchle,  konaného dne 29.10.2008

Zastupitelstvo městské části

9/0 schvaluje
program zasedání ZMČ
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 9/2008

9/1 bere na vědomí
informace starosty o jednání na TSK ohledně opravy komunikace v ul. Starochuchelská, Velká Chuchle, č. akce 756. Bylo dohodnuto realizovat opravu komunikace v rozsahu Náměstí...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 8/2008 ze dne 29.9.2008

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 8/2008
z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 29.9.2008

Zastupitelstvo městské části
8/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 7/2008

8/1 schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2008 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 1 112 500,- Kč (do příjmové části byly zapojeny prostředky za pojistné plnění za opravu Multicar, převod nerozděleného zisku...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 7/2008 ze dne 28.7.2008

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 7/2008 z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 28.7. 2008

Zastupitelstvo městské části
7/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání č. 6/2008

7/1 schvaluje
jednostranné zvýšení nájemného od 1.1. 2009 v souladu s § 4 zák. č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 6/2008 ze dne 30.6.2008

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č. 6/2008
ze 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 30.6.2008

Zastupitelstvo městské části
6/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 5/2008

6/1 schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2008 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 4 155 100,- Kč (zapojeny dotace z MHMP ve výši 3 085 000,- Kč, prostředky z fin. vypořádání za rok 2007, z vrácené...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 5/2008 ze dne 26.5.2008

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č.5/2008
z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 26.5.2008

Zastupitelstvo městské části

5/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 4/2008

5/l bere na vědomí
výpověď ředitelky MŠ p. Vostřákové dohodou ke dni 31.8.2008. schválilo vypsání konkurzního řízení na novou ředitelku /viz příloha č. 1 usnesení 5/2008/ schválilo složení konkurzní komise pro...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 4/2008 ze dne 28.4.2008

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č. 4/2008
ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 28.4.2008

Zastupitelstvo městské části
4/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 3/2008

4/l schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2008 – výdajová část rozpočtu byla navýšena o 21 000 Kč (navýšení prostředků na opravy JSDH zapojením zdrojů z min. let). /viz příloha č. 1 usnesení 4/2008/
Úkol: Ing....

Zobrazit celý text
Stránkování:
  • 1
  • 2
Archív článků